Voorlopig geen mijnschadefonds, motie verworpen

© iStock
Er komt voorlopig nog geen fonds voor mijnschade.
De Tweede Kamer verwierp een motie van de SP waarin om dat fonds werd gevraagd en om het afschaffen van de verjaringstermijn voor geleden schade.

Motie

De motie werd, behalve door de SP, gesteund door PVV, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, DENK en Forum voor Democratie. Samen hebben die partijen 67 van de 150 zetels.

Eric Wiebes

De overige partijen volgden de lijn van VVD-minister Eric Wiebes. Die wil zich nog niet uitspreken over een eventueel fonds in afwachting van een rapport dat in de loop van het jaar uitkomt.

Winning

Daarin wordt gekeken naar de mogelijkheid van een uniforme regeling voor schade door allerlei soorten winningen, zoals bijvoorbeeld de steenkool- en zoutwinning.
Ook vindt de minister het verstandiger om eerst de uitspraak van de rechter af te wachten in een mijnschade-zaak waarin de verjaringstermijn wordt aangevochten.

Mijnwater

Die termijn ligt nu op dertig jaar na het einde van de steenkoolwinning in 1974, terwijl pas in 1994 is gestopt met het wegpompen van mijnwater. Voor CDA-statenlid Agnes Mulder was dat aanleiding haar motie aan te houden waarin werd gevraagd om mijnschade altijd te vergoeden, ook na een periode van 30 jaar.