Klankbordgroep buigt zich over trambaanfietsroute

© Isock
Er komt een klankbordgroep voor de geplande trambaanfietsroute door het Heuvelland met inwoners en belanghebbenden.
Zij kunnen hun mening geven over nut en noodzaak van de 35 kilometer lange fietsroute van Maastricht naar Aken.

Draagvlak

Volgens PvdA-gedeputeerde Eric Geurts is er op dit moment een te grote afstand tot de omwonenden langs de route. Hij heeft dat geconstateerd tijdens een informatie-avond. De klankbordgroep wordt opgericht omdat het volgens de gedeputeerde "belangrijk is dat er voldoende draagvlak komt voor dit project."
Tegen het plan is verzet van een aantal omwonenden en van natuur- en milieu-organisaties. Het zou de natuur te zeer aantasten.

Gemeenten aan zet bij trambaanfietsroute Heuvelland

Fundamentele discussie

De Partij voor de Dieren (PvdD) in het Limburgs Parlement stelt in schriftelijke vragen waardering te hebben voor de oprichting van de klankbordgroep. Tegelijk vraagt de partij zich af of er nog ruimte is voor een fundamentele discussie over nut en noodzaak van de fietsroute en over alternatieven.

Inkt droog

De provincie en de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals hebben al een overeenkomst getekend om de route te realiseren, aldus fractievoorzitter Pascale Plusquin van de PvdD. Zij wil dat twee comité's van omwonenden uit Cadier en Keer en Lemiers die zich verzetten tegen het huidige tracé, worden uitgenodigd voor de klankbordgroep.

Fietstocht

Gedeputeerde Geurts gaat op 7 maart zelf de route fietsen. Hij nodigt voor- en tegenstanders uit om mee te rijden. Over 80 procent van de route kan nu al gefietst worden. In drie kwetsbare gebieden moet dat nog via een wijziging van het bestemmingsplan geregeld worden.