Geen ombudsman voor ontevreden Venlonaren

Venlo ziet toch af van het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman.
Voortschrijdend inzicht
In het coalitieakkoord van VVD, PvdA, CDA en VenLokaal was daar nog sprake van, maar 'voortschrijdend inzicht' heeft ertoe geleid dat Venlo geen eigen ombudsman krijgt. De gemeente komt na een inventarisatie tot de conclusie dat de inspraak van burgers voldoende is geborgd. Er ligt een breed palet aan mogelijkheden, stelt Venlo.

300 klachten
Venlo ontvangt jaarlijks zo'n 300 tot 350 klachten, die volgens de gemeente doorgaans tot tevredenheid van de klagers worden afgehandeld. De Nationale Ombudsman, waarbij Venlo is aangesloten, ontvangt jaarlijks gemiddeld tien klachten over de gemeente Venlo. Gemiddeld leidt dit tot een nader onderzoek, meldt het college in een brief aan de gemeenteraad.