D66 en CDA willen voorstel voor grenseffectentoets

D66 en CDA in de Tweede Kamer willen dat de regering voor de zomer met een voorstel komt voor een grenseffectentoets.
Daarbij wordt vooraf gekeken naar de gevolgen van nieuw beleid voor de grensregio's. De twee partijen hebben daarover een motie ingediend.

Grenseffectentoets

Volgens D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw heeft PvdA-minister Ronald Plasterk in november toegezegd dat er een grenseffectentoets komt. Maar in een recente brief aan de Tweede Kamer zwakt de minister dat af, zo vindt Schouw.
Plasterk schrijft namelijk 'nader te bekijken of moet worden overgegaan tot het invoeren van een grenseffectentoets' en dat hij de Kamer daarover 'zo spoedig mogelijk zal informeren'.

Motie

Vandaar dat het D66-kamerlid met zijn motie kwam. VVD-minister Henk Kamp van economische zaken ontraadde die. Hij vindt dat eerst gewacht moet worden op het voorstel van het kabinet en dat niet vooraf conclusies moeten worden getrokken.
Kamp zei wel dat 'het kijken naar effecten van beleid voor ondernemers in de grensstreek bijzonder nuttig kan zijn'.
PVV-kamerlid Dion Graus uit Heerlen diende ook een motie in voor een verplichte grenseffectentoets. Graus had het kamerdebat aangevraagd. Dinsdag wordt over de moties gestemd. Maar de kans is erg klein dat ze worden aangenomen.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!