Geen meerderheid voor verkleining veestapel

© iStock
Er is geen meerderheid in het Limburgs Parlement voor een verkleining van de veestapel.
In een debat over de toekomst van de landbouw in Limburg spraken alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren zich daar vierkant voor uit. Zij vinden dat er een einde moet komen aan de intensieve veehouderij. Coalitiepartij SP sprak zich ook uit voor minder dieren, maar maakte daar geen hoofdpunt van.

Intensieve veehouderij

De andere partijen steunden in meer of mindere mate de lijn van het provinciebestuur. Dat had in een notitie voorgesteld vooral in te zetten op duurzaam produceren en innovatie om de problemen van de intensieve veehouderij aan te pakken. Daarbij gaat het vooral om het terugdringen van de uitstoot van fijnstof en ammoniak en het tegengaan van stankoverlast.

Overlast

Het provinciebestuur wil ook strengere regels voor bedrijven waar burgers veel overlast van ervaren. Maar het ziet niks in minder dieren als doel op zich, zoals in de provincie Noord-Brabant. Dat zou alleen maar tot juridische procedures leiden en partijen die tegenover elkaar staan. Coalitiepartij PvdA pleitte wel voor harde afspraken met de landbouwsector om het beoogde doel te bereiken.

Biologische landbouw

Ook moet er meer geld gaan naar het stimuleren van de biologische landbouw en naar bedrijven die produceren voor de regionale markt, aldus de PvdA. De grootste oppositiepartij - de PVV - vroeg zich af het voorgenomen beleid wel voldoende is om de 'grote ambitie' te verwezenlijken.

Vernieuwen

D66 onderstreepte dan weer de noodzaak dat boeren de ruimte moeten krijgen om te vernieuwen. "We moeten niet terug naar de tijd van Ot en Sien", zei D66.
Uiterlijk over een half jaar komt de provincie met een uitgewerkt plan voor de Limburgse landbouw.