Onbegrip over stopzetten onderwijs voor ouderen

© Istock
CDA en 50Plus in het Limburgs Parlement vinden het onverteerbaar dat het Hoger Onderwijs voor Ouderen in Limburg - HOVO Zuyd - per 1 mei wordt opgeheven.
De reden is dat HOVO niet kan voldoen aan nieuwe financiële eisen van de Zuyd Hogeschool. Zo moet er betaald gaan worden voor overheadkosten zoals receptie en technische dienst en moet HOVO voortaan 10 procent winst maken.

Onwenselijk

50Plus noemt het verdwijnen van HOVO onwenselijk en een verschraling van het onderwijsaanbod voor vijftigplussers. De fractie wil dan ook dat de provincie met (extra) geld over de brug komt zodat het HOVO kan blijven bestaan. Dat zou passen bij het provinciale onderwijsbeleid, aldus 50Plus.

Om de tafel

Ook het CDA vindt hoger onderwijs voor ouderen van groot belang. Volgens de partij kan het niet zo zijn dat Limburg vanaf 1 mei de enige provincie is zonder een dergelijk onderwijs. Daarom vraagt het CDA aan het provinciebestuur om met Zuyd Hogeschool om de tafel te gaan zitten om het stopzetten van HOVO te voorkomen.

Overname

Als dat niet lukt, dan moet met andere onderwijsinstellingen gepraat gaan worden over overname van het Hoger Onderwijs Voor Ouderen, vindt het CDA. Ook 50Plus pleit voor overleg.
HOVO verzorgt sinds 1990 cursussen voor ouderen. De organisatie is actief in Maastricht, Roermond en Heerlen.