Slim energienet moet Roermond energieneutraal maken

© iStock
Roermond wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om die doelstelling te behalen moet er een slim energienet komen.
De betrokken partijen hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend.

Onderzoek

Nu wordt onderzocht of het haalbaar is om een slim energienet te ontwikkelen. Dat onderzoek moet op 1 maart 2018 afgerond zijn.

Besparing

Voor het zogeheten Slim Energienet Roermond (SER) wil men gebruik gaan maken van de restwarmte van papierfabriek Smurfit Kappa. Hiermee kan zo'n 4,5 miljoen kilogram CO2 per jaar worden bespaard. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het gasverbruik van ongeveer 1500 huishoudens per jaar.
Dit net moet gaan voorzien in de warmte- en koudebehoefte voor woningen, bedrijven en instellingen in de gemeente Roermond.