Opnieuw financiële tegenvaller voor Maaslijn

© Erwin Minkenberg
Er is opnieuw een grote financiële tegenvaller voor de elektrificatie van de Maaslijn, de spoorverbinding tussen Roermond en Nijmegen.
Uit nadere berekeningen blijkt dat er een extra tekort is van ruim 13 miljoen euro als gevolg van de oplopende kosten van indexering.

Groeiende economie

De gemaakte afspraken zijn gebaseerd op het prijspeil van 2014. Maar door de groeiende economie zijn die kosten veel meer opgelopen dan waar eerder rekening mee was gehouden.

Zware impact

'En dat heeft zware impact op de kostenontwikkeling van projecten als de Maaslijn', zo schrijft CDA-gedeputeerde Hubert Mackus aan het Limburgs Parlement. Hoe het financieringsprobleem wordt aangepakt moet voor medio 2019 duidelijk worden. Dan moet het definitieve uitvoeringsbesluit worden genomen.
Eerder ontstond er al een tekort van bijna 11 miljoen euro. Dat wordt voor een groot deel opgevangen door af te zien van de aanleg van station Grubbenvorst.

Geen gevaar

Het totale tekort van de Maaslijn met de hogere indexeringskosten, bedraagt nu zo'n 15 miljoen euro. Maar volgens CDA-gedeputeerde Hubert Mackus loopt de elektrificatie van de Maaslijn geen gevaar. Ook omdat er met de provincies Noord-Brabant en Gelderland afspraken bestaan over hoe om te gaan met de indexeringskosten. Met het Rijk moet daarover nog worden gesproken.
"De elektrificatie van de Maaslijn zal wel pas in 2022 klaar zijn", zo verwacht Mackus. Ruim een jaar later dan verwacht. "De discussie over station Grubbenvorst heeft voor vertraging gezorgd", zo zegt hij.