PvdA verzet zich tegen 'asociale regeling' Rutte lll

© iStock
De PvdA in het Limburgs Parlement vindt dat het provinciebestuur zich moet verzetten tegen het plan om loonkostensubsidies voor mensen die moeilijk aan de slag kunnen komen, af te schaffen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om personen met een handicap of om gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Kabinet
Het kabinet Rutte III wil de subsidie van loonkosten vervangen door loondispensatie. Werkgevers kunnen dan onder het minimumloon betalen, al naar gelang de productiviteit van de persoon in kwestie. De gemeente moet dan dat inkomen aanvullen.

Asociale regeling
Volgens PvdA-statenlid Tirza Houben is hier echter sprake van een 'asociale regeling die arbeidsongeschikten en arbeidsbeperkten enorm dupeert'. Door onder het minimumloon te werken, doen deze mensen niet meer volwaardig mee, aldus Houben.

Ondersteunen
Daarom wil zij dat de provincie in actie komt en bekijkt wat ze zelf kan doen om deze groep te ondersteunen. Houben vraagt ook om een overzicht van het aantal werknemers dat momenteel in Limburg met een loonkostensubsidie werkt, liefst per gemeente.