'Tunnelvisie bij verkoop afvalverwerker Attero'

De prijs waarvoor afvalverwerker Attero eind 2013 is verkocht, was op dat moment het maximaal haalbare.
Maar er was wel sprake van een tunnelvisie waarbij niet meer werd gekeken of het financieel niet verstandiger was de verkoop uit te stellen.

Onderzoek

Dat concludeert de Zuidelijke Rekenkamer in een onderzoek naar de gang van zaken rond de verkoop. Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant hadden om zo’n onderzoek gevraagd.

170 miljoen

Attero werd ruim drie jaar geleden voor 170 miljoen euro verkocht aan investeringsmaatschappij Waterland door de toenmalige aandeelhouders. Dat waren zes provincies waaronder Limburg en ruim honderd – ook Limburgse – gemeenten.

Doorverkoop

Maar een klein jaar geleden zag het er naar uit dat Waterland Attero weer zou doorverkopen aan een Chinese partij voor bijna 1 miljard euro. Op basis daarvan vroeg een aantal partijen zich af of Attero niet voor veel te weinig geld is verkocht en er dus een slechte deal is gesloten. Vandaar het onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer.
De deal met de Chinezen ging uiteindelijk niet door.

Besluitvorming

De Rekenkamer vindt ook dat het provinciebestuur de provinciale politiek uitgebreider had kunnen informeren en betrekken bij de besluitvorming. Zo werden adviezen van Attero zelf en verschillende adviesbureaus om nog een tijdje te wachten met de verkoop niet gedeeld met de provinciale staten van Limburg en Noord-Brabant.
De Zuidelijke Rekenkamer concludeert tegelijkertijd dat Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant zelf actiever hadden kunnen zijn.