Startschot voor Limburg Positief Gezond

© Istock
In de voormalige steenfabriek Plinthos is het Actiecentrum Limburg Positief Gezond van start gegaan.
SP-gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen gaf daarvoor het officiële startschot.

Lekker

Positieve Gezondheid is een speerpunt op de sociale agenda van de provincie, die is opgesteld met de bedoeling om de gezondheid van en de kansen op werk voor Limburgers fors te verbeteren. Bij 'positieve gezondheid' wordt gezondheid niet alleen gezien als wel of niet ziek zijn, maar gaat het erom dat mensen zich in alle opzichten lekker voelen.

Inspireren

Het nieuwe Actiecentrum moet initiatieven en activiteiten op dat gebied ondersteunen. Volgens gedeputeerde Van Rijnsbergen wordt daarmee koers gezet naar een gezonder Limburg. "We hopen dat iedereen zich hierdoor laat inspireren. Ik heb er veel vertrouwen in", aldus de gedeputeerde.
Voor het stimuleren van positieve gezondheid heeft de provincie 765.000 euro uitgetrokken.