Zuid-Limburgse scholen pakken leegloop aan

© iStock
Vijftien Zuid-Limburgse scholen gaan samen de terugloop van het aantal leerlingen aanpakken.
Komende maandag presenteren de scholen samen een plan waarmee ze de krimp tegen willen gaan. Ook wordt gekeken naar een verdere ontwikkeling van het speciaal onderwijs in de regio.

10 procent minder brugklassers

Het aantal scholieren loopt de afgelopen jaren steeds verder terug. Zo hebben middelbare scholen in Parkstad dit jaar bijna 10 procent minder brugklassers dan vorig jaar. Door die afname komt de toekomst van sommige scholen komende jaren onder druk te staan.
Lees ook: Minder aanmeldingen brugklassers in Parkstad

Speciaal onderwijs
Ook het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs neemt volgens de scholen af. Daarom wordt gekeken hoe het onderwijs, gemeenten en andere instellingen beter kunnen samenwerken om toch iedereen een goede opleiding aan te bieden.
Volgens de betrokken scholen werkten niet eerder zo veel schoolbesturen in Nederland samen, om samen een toekomstplan te bedenken.