Onderzoeksraad komt met rapport over kerncentrales

De kerncentrale in Tihange. © archief iStock
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceert woensdag 31 januari het onderzoek naar de samenwerking tussen Nederland en de buurlanden om incidenten bij kerncentrales te voorkomen en beheersen.
Het onderzoek is juni 2016 gestart omdat mensen in de grensregio's zich zorgen maakten over het aantal incidenten, zoals haarscheurtjes in de kerncentrales in België. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de drie kerncentrales in het grensgebied van Nederland en België: Doel en Tihange (België) en Borssele (Nederland).

Mogelijk ongeluk

De onderzoeksraad bekeek onder meer hoe Nederland en België elkaar betrekken bij de besluitvorming over en toezicht op de centrales en welke informatie wordt uitgewisseld. Ook is gekeken hoe de landen zich gezamenlijk voorbereiden op een mogelijk ongeluk.
Samenwerking
Het toezicht op kerncentrales en de controle op de veiligheid ligt bij de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in België en het Internationaal Atoomenergie Agentschap van de Verenigde Naties. Het onderzoek van OVV ging dan ook niet over de veiligheid van de kerncentrales zelf, maar over de onderlinge samenwerking.

Sluiting
In Limburg en andere delen van het land wordt al lange tijd gestreden om de sluiting van de kerncentrale, zoals in Tihange, omdat mensen zich zorgen maken over hun veiligheid.