Explosieve groei vrouwelijke burgemeesters onder Bovens

© Instagram, Theo Bovens
Limburg kent een enorme toename van het aantal vrouwelijke burgemeesters, sinds Theo Bovens er de scepter zwaait als gouverneur van de provincie.
Dat zegt Ruud van Bennekom, secretaris van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) tegen Binnenlands Bestuur.

Theo Bovens
Bijna dehelft van alle burgemeesters in Limburg is vrouw. De provincie telt elf vrouwen tegenover zestien mannen die voor het ambt hebben gekozen. Volgens Bennekom heeft deze groei voor een groot deel te maken met het feit dat Theo Bovens gouverneur is in Limburg. "In een paar jaar tijd is de achterstand die juist Limburg had, ingelopen."