Project Grensmaas: 'Omwonenden wilden uitzicht niet kwijt'

© Piet Vinken
De mensen die langs de Maas wonen zijn er zelf mede-verantwoordelijk voor dat de hoogwaterbeveiliging lang op zich heeft laten wachten.
Dat zegt oud-gouverneur Berend-Jan van Voorst tot Voorst in een documentaire die binnenkort te zien is op L1.

Prachtig uitzicht
De mensen die langs de rivier wonen, wilden hun fraaie uitzicht niet kwijt raken. Daardoor waren ze niet altijd blij met alle maatregelen die nodig waren.
Na de overstromingen in 1993 en 1995 werd gekeken naar een betere bescherming tegen overstromingen van de Maas. ?Tien jaar na de start van het Grensmaasproject is Limburg nu eindelijk beveiligd. De kans op natte voeten is nu vijf keer kleiner dan tijdens de grote overstromingen in de jaren '90.

Grindwinning

Het afgelopen decennium is er tussen Borgharen en Roosteren veel zand en grind uit de Maas gehaald. De rivier is verdiept en verbreed. Ook zijn er nieuwe kades, dijken en nevengeulen aangelegd.

Ander leven
Op 4 november zendt L1 een documentaire uit waarin bewoners, ondernemers en natuurliefhebbers vertellen hoe het Grensmaasproject hun leven langs en met de Maas heeft veranderd. De documentaire is op de volgende tijden te zien:
 • zaterdag 4 november 2017 10:30
 • zaterdag 4 november 2017 12:30
 • zaterdag 4 november 2017 14:30
 • zaterdag 4 november 2017 16:30
 • zaterdag 4 november 2017 21:00
 • zaterdag 4 november 2017 23:00
Hieronder is al een aantal voorproefjes te bekijken.
Oud-gouverneur Berend-Jan van Voorst tot Voorst vertelt in de documentaire over de mensen die hun fraaie uitzicht niet kwijt wilden raken door alle maatregelen.
Limburg is nu vijf keer veiliger tegen overstromingen van de Maas dan begin jaren negentig. Statistisch gezien kan een hoeveelheid water die eens in de 250 jaar wordt voorspeld, door de Maas worden verwerkt zonder dat dit leidt tot overstromingen van de rivier. Laurens Ebberink van Rijkswaterstaat legt uit hoe dat zit.
Omwonenden langs de Maas voelen zich ruim 20 jaar na de laatste grote overstromingen veilig. Door verdieping en verbreding van de rivier is de waterstand bij Borgharen en Itteren ongeveer een meter verlaagd. De rivier moet nu zelfs een waterpiek kunnen opvangen die maar een keer in de 250 jaar wordt voorspeld. Ook bij Voulwames zien ze dat de rivier is getemd.
Limburg is nu veilig tegen overstromingen van de Maas. Maar wat betekent dat voor de toekomst nu het klimaat verandert? Een waterafvoer van ruim 3000 kubieke meter per seconde kan de rivier moeiteloos aan. Maar over niet al te lange tijd worden ook pieken verwacht tot 4600 kubieke meter water per seconde. En wat gebeurt er dan met de Maas? Laurens Ebberink van Rijkswaterstaat heeft daar wel vertrouwen in.
Tijdens de overstromingen van de Maas in december 1993 was het veel improviseren. Ook hadden gemeenten toen weinig draaiboeken klaar om calamiteiten op te kunnen vangen. Dat zegt oud-gouverneur Berend-Jan van Voorst tot Voorst. Hij was blij dat het begin 1995 opnieuw mis ging. Daardoor had de landelijke politiek wel blijvend aandacht voor de problemen met het water in Limburg.

Foto's

Wij zoeken foto's van de Grensmaas zoals ze er tot tien jaar geleden bij lag. Begin november koppelen we daar een peiling aan: voel jij je veiliger nu het project is afgerond? En wat vind je van de verandering van rivier en landschap?

Het project Grensmaas in cijfers:

 • 700 miljoen euro zijn de totale kosten voor het project. De Maasbeveiliging is met de grindwinning betaald.
 • 65 miljoen ton zand en grind wordt er tot 2024 weggehaald.
 • 2 miljoen vrachtwagens zijn er nodig om al dat zand en grind af te voeren.
 • 25 schepen per dag voeren het zand en grind af. Dat staat weer gelijk aan 600 vrachtwagens.
 • 1,25 meter is hierdoor de waterstandsverlaging in Borgharen. Bij Itteren is dat 95 centimeter.
 • 5 keer minder is nu de kans op overstromingen van de Maas.
 • 1/250 betekent dat er een beschermingsniveau is dat een hoogwaterwolf die eens in de 250 jaar voorkomt aan kan.
 • Ruim 3000 kubieke meter water per seconde. Dat stroomde er door de Maas tijdens de overstromingen in 1993 en 1995. Nu kan de rivier die hoeveelheid water makkelijk aan.