UM: Lage dosis alcohol verbetert uitspraak vreemde taal

© Foto ter illustratie: iStock
Tweetalige sprekers hebben minder moeite met het vloeiend spreken van de tweede taal als ze een lage dosis alcohol hebben genuttigd.
Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht, University of Liverpool en King's College Londen.

Experiment

Vijftig Duitse moedertaalsprekers aan de Universiteit Maastricht werden tijdens een proef beoordeeld op hun Nederlands. Ze hadden deze taal recentelijk geleerd te spreken, lezen en schrijven.
Een deel van de proefpersonen kreeg voor het onderzoek een drankje met een lage dosis alcohol voorgeschoteld. Daarna moesten ze een paar minuten een gesprekje voeren in het Nederlands met een experimentator. Het andere deel van de groep dronk vooraf een controledrankje zonder alcohol. De deelnemers wisten niet of hun drankje alcohol bevatte of niet.

Lage dosis

Dr. Fritz Renner, één van de onderzoekers, benadrukt dat de deelnemers slechts een lage dosis alcohol kregen voorgeschoteld. "Hogere gehaltes van alcoholconsumptie zouden mogelijk geen bevorderlijk effect kunnen hebben op de uitspraak van een vreemde taal."

Gesprekjes

De gesprekjes werden opgenomen en later door twee Nederlandse moedertaalsprekers beoordeeld. De proefpersonen die alcohol hadden genuttigd werden aanzienlijk beter beoordeeld voor hun kennis van de Nederlandse taal. Vooral de uitspraak was veel beter.

Angstremmend

Hoewel de effecten duidelijk zichtbaar zijn, plaatst dr. Jessica Werthmann wel kanttekeningen bij de uitkomst. "We moeten voorzichtig zijn over de implicaties van deze resultaten totdat we meer weten over de oorzaken van de waargenomen effecten."
Werthmann oppert dat het angstremmende effect van alcohol een reden zou kunnen zijn voor het positieve effect. "Maar om dit te testen is meer onderzoek nodig."