Waterschap Roer en Overmaas controleert langs Geul en Gulp

De Gulp in het centrum van Gulpen. © Wikipedia CC BY-SA 3.0
Waterschap Roer en Overmaas gaat de komende maanden inspecties houden langs beken om te kijken of het teelt-, spuit- en mestverbod wordt nageleefd.
Onder meer wordt er gecontroleerd langs de Geul en de Gulp.

Helikopter

De inspecties vinden deels plaats vanuit de lucht. Medewerkers van het schap spotten vanuit een helikopter verdachte plekken en gaan vervolgens op de grond nader onderzoek verrichten.

Landbouw

Van de 200 kilometer beken in Zuid- en Midden-Limburg ligt ongeveer 115 kilometer in landbouwgrond. Langs natuurlijke beken geldt een teelt-, spuit- en mestvrije zone van vijf meter. Die zone is bedoeld om te zorgen dat er geen giftige stoffen in het oppervlaktewater terecht komen.
Bij controles in 2014 constateerde het waterschap slechts één overtreding. De overtreder kreeg een proces-verbaal.