Onderzoek naar hoogwaterbescherming in regio Venlo

Er wordt onderzoek gedaan naar hoe bewoners langs de Maas bij Venlo beter beschermd kunnen worden tegen hoogwater.
Komende jaren wordt samen met inwoners gekeken naar de hoogwaterscherming tussen Venlo en Velden. Ook wordt gekeken hoe het gebied het beste kan worden ontwikkeld.