Mestsector komt met keurmerk tegen fraude

© Istock
Om de grootscheepse fraude met mest aan te pakken, komt er een keurmerk voor alle ondernemers binnen de sector.
Het keurmerk maakt duidelijk wie zich aan de regels houdt. Zonder certificaat kan het voor mestbedrijven moeilijk worden een lening te krijgen of hun product te laten vervoeren.

Fraude
Het keurmerk is het hoofdpunt uit het plan tegen fraude, dat boeren, mestvervoerders en andere betrokkenen op nadrukkelijk verzoek van minister Carola Schouten (Landbouw) hebben opgesteld. Schouten vindt het een goede eerste stap.

Gerommel

Schouten kwam in actie, nadat was gebleken dat bijna twee derde van de mestbedrijven in delen van Brabant en Limburg is veroordeeld wegens fraude of wordt verdacht van gerommel. Verdachte veehouders deden alsof ze mest afvoeren, maar dat bleek niet het geval.

Cultuurverandering

"Ik heb de partijen eerder duidelijk gemaakt dat de verantwoordelijkheid voor een cultuurverandering en het tegengaan van fraude uitdrukkelijk bij de sector ligt. Ik ben blij te zien dat zij deze verantwoordelijkheid nemen'', zegt Schouten. Ze wil dat zoveel mogelijk partijen het kwaliteitskeurmerk ondertekenen.
Subsidies
Daarnaast is een externe onafhankelijke organisatie nodig voor de controle. Elke drie maanden volgt er een gesprek tussen de minister en de betrokkenen over de voortgang. Schouten komt zelf ook met maatregelen, zoals meer toezicht en handhaving in de gebieden waar fraude vaker voorkomt. Ook wil ze dat subsidies voor frauderende bedrijven worden stopgezet en eventueel teruggeëist.

Toekomst
Daarnaast worden de complexe mestregels eenvoudiger. Het vervoer van mest moet in de toekomst via een app meteen worden doorgegeven. Nu gaat het schriftelijk tot dertig dagen na het transport. De nieuwe manier moet gerotzooi met de administratie voorkomen.