Maastrichts raadslid verliest langlopende rechtszaak

© iStock
Het ontslag van het huidige Maastrichtse gemeenteraadslid Marianne den Broeder in 2013 als ICT-medewerker van de gemeente, heeft geen verband met haar rol als klokkenluidster over de, in haar ogen, ondeugdelijke beveiliging van informatie in het gemeentehuis.
Zo luidt het oordeel van de Centrale van Beroep in Utrecht. Dat meldt De Limburger.

Brieven kwijt

Den Broeder (PvdA) is ervan overtuigd dat haar vertrek op de ICT-afdeling direct verband had met het feit dat zij misstanden aan het licht had gebracht. Zo zouden er volgens haar regelmatig brieven kwijt zijn geraakt en USB-sticks niet goed beveiligd zijn. De PvdA'er liet de zaak oplopen tot de hoogste rechtbank.

Overplaatsing

En dit kwam haar duur te staan. De gemoederen in het Maastrichtse gemeentehuis liep zo hoog op dat Den Broeder werd overgeplaatst naar een andere afdeling, maar werd daar uiteindelijk ontslagen.

Zetelverlies

Ook binnen haar partij levert de kwestie veel frictie op. Omdat zij 'is verwikkeld in een procedure met de gemeente Maastricht' wil de Maastrichtse PvdA niet dat Den Broeder het woord voert namens de fractie. De turbulentie leverde de partij een zetel verlies op.

Opdraaien

Ondanks dat de Centrale van Beroep Den Broeder geen gelijk heeft gegeven, moet de gemeente wel voor de proceskosten opdraaien. Zij stelt namelijk wel dat de gemeente Maastricht een fout heeft gemaakt in de afhandeling van Den Broeders ontslag. Daar is namelijk geen collegebesluit aan te pas gekomen en dat moet.

Aanhouder wint

Maar Marianne den Broeder is een volhouder. Sinds kort heeft zij een eenmansfractie in de Maastrichtse gemeenteraad. De PvdA zag het niet meer zitten met haar in de fractie.