Niet minder geld voor Limburgse natuur

© iStock
De provincie krijgt niet minder geld van het Rijk voor de Limburgse natuur.
Ook is er geen sprake van een korting, meldt het provinciebestuur aan GroenLinks.

6,7 miljoen

Die oppositiepartij maakte zich grote zorgen over de gevolgen voor het natuurbeleid van de provincie, omdat het Rijk daarvoor vanaf 2018 6,7 miljoen minder zou uitkeren. Volgens het provinciebestuur is dat dus niet zo.

Natuur

In september 2013 is met het Rijk afgesproken dat Limburg tot en met 2027 jaarlijks 6,9 miljoen euro krijgt voor natuur. Maar omdat het Rijk in 2014 en 2015 grote financiële problemen had, is dat bedrag toen niet uitgekeerd.

Ingehaald

In 2016 en 2017 is dat 'ingehaald'. Het Rijk betaalde toen met 13,8 miljoen het dubbele uit. Vanaf 2018 wordt weer teruggevallen op de eerder afgesproken 6,9 miljoen per jaar.
Er zijn dan ook geen gevolgen voor het vastgestelde natuurbeleid, omdat geen Rijkskorting plaatsvindt. Dat beleid kan gewoon worden uitgevoerd, aldus het provinciebestuur.