Tweede Kamer verwerpt motie gedogen landingsbaan MAA

© Bing Maps
De Tweede Kamer heeft een motie van SP en GroenLinks verworpen om een einde te maken aan het gedogen van het gebruik van de hele lengte van de start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport.
Dat gebeurde wel met een opmerkelijk klein verschil : 80 kamerleden stemden tegen de motie, 70 voor.

Opvallend

Dat kwam omdat ook de regeringspartijen D66 en ChristenUnie en de oppositiepartijen PvdA en 50Plus de motie steunden. Net zoals, volgens verwachting, de Partij voor de Dieren. Die steun is opvallend omdat D66, PvdA en 50Plus in het Limburgs Parlement zich niet verzetten tegen de gedoogconstructie of die gewoon steunen. Net als overigens de SP.
Tegen de motie stemden VVD, CDA, PVV, SGP, DENK en Forum voor Democratie.

Opnieuw

Volgens de indieners van SP en GroenLinks moet het hele vergunningsproces opnieuw worden gestart, met inspraak van omwonenden. Want dat zou nu niet het geval zijn geweest. Terwijl er wel grote gevolgen voor hen zijn in de vorm van geluidsoverlast en extra uitstoot van bijvoorbeeld ultra fijnstof, aldus de motie.

Essentieel

Voor de toekomst van Maastricht Aachen Airport is het gebruik van de hele baan essentieel, omdat dan vluchten met zwaardere vliegtuigen en meer vracht naar China en Noord-Amerika mogelijk worden.

Juiste balans

VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen vindt dat bij het gedogen sprake is van een juiste balans tussen het economisch belang en de omgeving omdat alles binnen de normen van de huidige gebruiksvergunning gebeurt. Binnen een jaar moet een definitieve vergunning rond zijn.
De rechter doet vrijdag uitspraak in een kort geding dat omwonenden van het vliegveld in Beek hebben aangespannen tegen het gedoogbesluit.