'Baangarantie voor Limburgse jongeren'

Jongeren in Limburg moeten een baangarantie krijgen direct nadat ze hun opleiding hebben afgerond.
Daarvoor moet een plan worden ontwikkeld door een werkgroep met vertegenwoordigers van werkgevers en van onderwijs- en kennisinstellingen en uit het openbaar bestuur.

Rapport

Dat voorstel staat in het eindrapport van de drie zogeheten 'verkenners'. Die hebben in opdracht van de provincie bekeken hoe het gaat met de drie nieuwe taken van gemeenten: zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie.

20.000

Hun verwachting is dat het gaat om 20 duizend arbeidsplaatsen die tussen 2016 en 2020 moeten worden ingevuld door jongeren van alle opleidingsniveaus.

Problemen groter

Volgens de 'verkenners' is zo'n plan nodig omdat met name in Zuid-Limburg van oudsher veel meer dan gemiddeld een beroep wordt gedaan op uitkeringen en zorg. 'En omdat er als gevolg van de decentralisaties minder geld beschikbaar is, is een trendbreuk noodzakelijk. Anders worden de problemen alleen maar groter' , is hun boodschap.

Minder uitkeringen

Het jeugdbanen-garantieplan moet worden gefinancierd uit uitkeringsgeld dat niet hoeft te worden uitbetaald en uit bestaande fondsen om sectoren te stimuleren.

Limburgers verlaten Limburg

Bijkomend voordeel is dat jongeren meer aan Limburg worden gebonden. Want teveel jongeren verlaten na hun opleiding Limburg om zich elders te vestigen, aldus de 'verkenners' in hun eindrapport.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!