Proef provinciale burgertop loopt maanden vertraging op

© Istock
De proef met een provinciale burgertop heeft drie maanden vertraging opgelopen. Een plan van aanpak wordt nu in februari 2018 gepresenteerd in plaats van rond deze tijd.
Dat komt omdat het langer heeft geduurd voordat de ambtelijke ondersteuning geregeld was.

Geen ruimte

Aanvankelijk zou de Statengriffie de werkgroep van vier Statenleden begeleiden. Maar in de praktijk bleek er geen ruimte om dat 'even' erbij te doen. Daarop moest elders in de organisatie ondersteuning worden gezocht.

Niet realistisch

Die ondersteuning is ook gevonden en van start gegaan. Maar daardoor is het niet realistisch om in november al een plan van aanpak te kunnen afleveren, schrijft voorzitter Aleida Berghorst van de werkgroep Provinciale Burgertop aan een Statencommissie.

Geen onwelwillendheid

PvdA-Statenlid Berghorst zegt in een toelichting dat er absoluut geen sprake is geweest van onwelwillendheid vanuit de ambtelijke organisatie, maar van reële problemen. Berghorst is de initiatiefnemer voor de burgertop. Daarbij gaan willekeurige Limburgers met elkaar in gesprek om te komen tot nieuwe concrete beleidsvoorstellen voor de provinciale politiek.
Volgens Berghorst is er onder burgers steeds meer behoefte aan directe democratie en is een burgertop daar een voorbeeld van.
De verwachting is dat de provinciale burgertop in het najaar van 2018 plaatsvindt.