Mileuzone Maastricht: 'nog niet alles geregeld'

© iStock
Maastricht mag van het ministerie vanaf 1 januari een milieuzone in de binnenstad instellen voor dieselauto's.
Maar toch zijn er nog twee problemen: zo wil de gemeenteraad werken met een sticker op de voorruit, terwijl de staatssecretaris wil overgaan tot controles met camera's die de kentekens scannen. En daarnaast kunnen buitenlandse automobilisten vooralsnog niet worden beboet.

Twee varianten

De staatssecretaris heeft vrijdagavond bekendgemaakt dat er in heel Nederland een universeel systeem komt als het gaat om milieuzones. Gemeentes mogen kiezen uit twee varianten: een gele mileuzone of een groene milieuzone. In een gele zone zijn alleen dieselauto's van de zogeheten Euroklasse 3 of hoger welkom. Dat zijn doorgaans auto's van na de eeuwwisseling. Een groene zone is alleen toegankelijk voor Euroklasse 4 of hoger. Dit zijn dieselauto's die gebouwd zijn na 2006 en stoten minder fijnstof en stikstofoxiden uit.

Groene variant

Maastricht wil graag de groene variant, omdat dit systeem volgens wethouder Gert-Jan Krabbendam overeenkomt met de milieu-eisen die gelden in Duitsland. De gemeente wil op 1 januari 2019 starten. Eerder had Maastricht zich voorgenomen om één op één het Duitse systeem over te nemen, maar het ministerie is hier geen voorstander van om een wirwar aan vignetten te voorkomen.

Sticker

Toch betekent de toestemming van het ministerie niet dat alle eisen van Maastricht nu worden ingewilligd. Zo wil de gemeenteraad van Maastricht dat auto's fysiek een mileusticker op het raam krijgen, zoals in Duitsland gebruikelijk is. Maar het ministerie ziet liever dat kentekens gescand worden. Daarover moet gemeenteraad zich nu dus beraden en mogelijk het eerder genomen besluit aanpassen.

Regels

Ook is er nog een probleem met het beboeten van buitenlandse bestuurders die de regels overtreden. "Op dit moment is het nog niet mogelijk om gegevens van Duitse en Belgische auto's ter registreren omdat er geen uitwisseling is met die landen. We roepen de staatssecretaris om om ervoor te zorgen dat dit uiterlijk in 2020 wel mogelijk is", zegt Krabbendam.

Borden

In gemeentes waar een milieuzone wordt ingesteld komt een universeel bord te staan. Die borden gelden echter pas vanaf 1 januari 2020. Omdat Maastricht er komend jaar al mee wil beginnen moet nog worden bepaald hoe automobilisten tot die tijd gewezen worden op de milieuzone. Mogelijk kunnen de borden in Maastricht al eerder worden geplaatst.

Diesel

De milieuzones gelden alleen voor dieselauto's, alle benzineauto's zijn gewoon welkom. Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) zou er weinig baat bij zijn om die (deels) te verbieden en bovendien blijft het zonesysteem op deze manier eenvoudig. Maar wethouder Krabbendam (GroenLinks) wil wel nadrukkelijk naar een '0-emissie' toe. "Ik hoop dat we uiterlijk in 2030 geen enkele auto meer hebben die op fossiele brandstoffen rijdt. Landelijk wordt hier ook al over nagedacht. Het zou goed zijn om de automobilisten daar nu al op voor te bereiden."
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!