Miljoenen overheidssteun voor onderzoek Maastricht

© iStock
Een onderzoek van de Universiteit Maastricht, de TU in Eindhoven en de Universiteit Utrecht naar het zelfherstellend vermogen van het lichaam krijgt bijna 19 miljoen subsidie van het rijk.
Met het overheidsgeld en bijdragen van de drie universiteiten kunnen de wetenschappers tien jaar aan de slag. Ze willen onder meer leren hoe een hart beter kan herstellen na een hartinfarct, en hoe patiënten met nierproblemen beter te kunnen helpen.
In totaal zijn er zes projecten die overheidssteun krijgen. Het ministerie van Onderwijs trekt daar ruim 110 miljoen euro voor uit.