'Regeling slachtoffers chroom-6 moet juist uitgebreid'

Een medewerker aan defensie aan het werk met de giftige chroomverf. © Jos Pelzer
De coulanceregeling van het ministerie van Defensie voor slachtoffers van de kankerverwekkende chroom-6-verf moet niet worden ingeperkt maar juist worden uitgebreid.
Dat zegt advocaat Rob Bedaux, die de belangen behartigt van een groot aantal werknemers voormalige militaire materieelopslagplaatsen ( POMS-sites) in Brunssum en Eygelshoven. Vele oud-medewerkers hebben gezondheidsproblemen, die zij relateren aan gebruik van de chroomhoudende verf .

Inperken

Het Ministerie van Defensie gaat de schadevergoedingsregel inperken omdat inmiddels vast zou staan dat een aantal klachten niet door Chroom6 kunnen zijn veroorzaakt. De advocaat bestrijdt dit. Volgens hem tast Chroom6 het auto-immumsysteem aan. Daardoor kunnen allerlei vage klachten ontstaan.

Gevaar

Omdat Defensie destijds op de hoogte was van het gevaar van Chroom6 en de werknemers toen niet heeft gewaarschuwd, wil hij dat de bewijslast wordt omgedraaid. Defensie zou moeten bewijzen dat bepaalde ziekteverschijnselen niet worden veroorzaakt door het werken met Chroom6. Nu moeten werknemers nog aantonen dat ze ziek zijn geworden door het werken met Chroom6 verf.

Uitkering

Landelijk hebben bijna 250 mensen inmiddels een uitkering gekregen op grond van de coulanceregeling. De uitkeringen lopen uiteen van 3.000 tot 15.000 euro. Ruim 400 aanvragen werden afgewezen. Meer dan 2500 (oud-)medewerkers hebben zich bij Defensie gemeld die met chroomverf werken of hebben gewerkt. De coulanceregeling werd in maart 2015 ingesteld.

Gezondheidseffecten

Het RIVM verwacht dat het onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van het gebruik van chroomhoudende verf in materieelopslagplaatsen (POMS) na de zomer klaar is. Aanvullend onderzoek naar het gebruik van coatings en chroomhoudende verf op andere Defensielocaties moet volgend jaar klaar zijn.
Er was in de Tweede Kamer eerder kritiek op de duur van het onderzoek. Het kon volgens Defensie niet anders. Versnelling zou de kwaliteit van het onderzoek aantasten.
Elke dag het belangrijkste nieuws in je mail? Dat regelen we voor je. Klik hier.