CDA en VVD principieel tegen uitzetten otters in Limburg

© iStock
CDA en VVD in het Limburgs Parlement vinden het onverteerbaar dat zou worden geprobeerd om otters in Limburg uit te zetten.
Daarom willen ze opheldering over een bericht op de website van natuurorganisatie De Ark. Daarin staat dat er in Limburg en Gelderland hard wordt gewerkt aan de terugkeer van de otter langs de rivieren.

Principieel tegen

CDA-statenlid Rudy Tegels en VVD-statenlid Herman Nijskens zeggen in schriftelijke vragen 'principieel' tegen het uitzetten van nieuwe diersoorten te zijn. Ze verwijzen naar "problemen uit het verleden met het herintroduceren van dieren op een niet natuurlijke wijze". Daarbij wordt gedoeld op de bever. Die zorgt inmiddels voor veel schade, aldus de twee statenleden.
Zij stellen dat als Stichting Ark daadwerkelijk otters wil gaan uitzetten, ze ook aansprakelijk moet worden gesteld voor alle schades die de dieren aanrichten.