Bonnetjesregels aangescherpt in Kerkrade

© Arthur Hubers/1Limburg
De gemeente Kerkrade scherpt de regeling voor het declareren van kosten door politici verder aan. Zij wil daarmee voorkomen dat bestuurders door 'foute' declaraties in opspraak komen, aldus B en W.
Wettelijk is vastgelegd welke kosten burgemeesters, wethouders, raads- en commissieleden mogen declareren bij de gemeente. De omschrijving daarvan is echter niet altijd helder, constateert het college, waardoor bestuurders soms in de fout gaan zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben.

Snoep, worsten en paracetamol

Die onduidelijkheid heeft eind 2013 nog tot enige commotie geleid toen de politieke partij 1Parkstad.nl een lijst met opmerkelijke kassabonnetjes publiceerde. Uit dat overzicht bleek dat bestuurders HEMAworsten, doosjes Paracetamol en een zak snoep van Kruidvat hadden gedeclareerd.

Volgens de regels

Twee weken later gaf het college tekst en uitleg. Het declareren van die uitgaven paste volgens het college volledig binnen de regels. Uit die ‘affaire’ trok het college wel de conclusie dat het beleid op dat vlak beter uitgelegd moet worden.

Uit eigen zak

Het heeft geleid tot een nieuwe declaratieprocedure, waarbij nadrukkelijk is aangegeven wat bestuurders uit eigen zak moeten betalen en welke kosten ze kunnen declareren. Dat biedt bestuurders zelf houvast, aldus het college. Uitgangspunt is dat kosten die bestuurders maken tijdens het uitoefenen van hun ambt vergoed krijgen. Zo mogen zij de consumpties tijdens een werklunch declareren. Eventuele fooi is echter voor eigen rekening.

Kopje koffie

Het kopje koffie dat bestuurders schenken als ze thuis gasten ontvangen, wordt in principe niet vergoed. Daarvoor krijgen zij immers al een vaste onkostenvergoeding, aldus het college.

Duitse relaties

Voor burgemeester Jos Som wordt op dat punt en uitzondering gemaakt. Met name Duitse relaties stellen het volgens B en W soms op prijs dat ze niet op kantoor, maar bij de burgemeester thuis worden ontvangen. Daarom mag hij die kosten wel verhalen op de gemeente.
Om discussies achteraf te voorkomen, adviseert het college bestuurders om rekeningen naar de gemeente te laten sturen. In dat geval hoeven zij dat geld niet voor te schieten en te declareren.