Ook Belgisch Limburg wil grenseffectentoets

© iStock
Provinciale Staten van Belgisch-Limburg hebben zich laten inspireren door het Limburgs Parlement. Ook de statenleden in Hasselt willen zich sterk maken voor de invoering van een grenseffectentoets.
Bij de toets wordt gekeken naar de gevolgen van -in dit geval- Vlaams en nationaal beleid voor een grensregio als Belgisch-Limburg.

Jaarlijks gesprek

Ook wil de provincieraad in Hasselt jaarlijks alle Belgisch-Limburgse volksvertegenwoordigers uitnodigen voor het bijwonen van een vergadering. Daarbij moet over zo'n grenseffectentoets worden gesproken. Het initiatief is afkomstig van het sociaal-democratische statenlid Mieke Mulders uit Dilsen-Stokkem. "Waarom niet overnemen wat goed is", zegt zij in de Belgische krant Het Belang van Limburg.

Eerste Kamer

Onlangs werd bekend dat het Limburgs Parlement de leden van de Eerste Kamer heeft uitgenodigd voor zijn vergadering van 29 september. Dan wordt gesproken over de stand van zaken rond de grenseffectentoets.

Limburgs Parlement nodigt Eerste Kamer uit voor vergadering

Elke dag het belangrijkste nieuws in je mail? Dat regelen we voor je. Klik hier.