CDA wil opheldering over stand van zaken Deltaprogramma

© Jean-Pierre Geussens
Het CDA in het Limburgs Parlement wil weten hoe het staat met de uitvoering van het programma om Nederland, inclusief Limburg, te beschermen tegen overstromingen.
Daarbij gaat het niet alleen om de korte termijn, maar ook om maatregelen op de lange termijn in verband met de klimaatverandering en het voorspelde extremere weer.

Deltaprogramma

Het CDA heeft daarom een hele reeks schriftelijke vragen gesteld over het zogeheten Deltaprogramma van het Rijk, zonder dat ze daar zelf nu al een standpunt over inneemt.

Buffer

Zo vraagt het CDA hoeveel geld er in Limburg wordt geïnvesteerd en of het de bedoeling is dat in Limburg water wordt gebufferd voor de rest van het stroomgebied van de Maas, buiten onze provincie.

Tijdspad

De fractie wil ook dat het provinciebestuur 'een tijdspad schetst' voor de komende drie jaar. Daarbij moet ook duidelijk worden hoe de gemeenten bij de uitvoering worden betrokken.