'Half Limburg moet natuur worden'

© iStock
De directeur van de Natuur en Milieufederatie Limburg vindt dat in 2050 de helft van Limburg uit natuur moet bestaan.
"En dat is geen luchtfietserij", zei directeur Hans Heijen zondag in L1-radioprogramma De Stemming.

Krimp

Momenteel is het aandeel natuur in de provincie nog 25 procent. Heijnen denkt dat verdubbeling vooral mogelijk is door de bevolkingskrimp. “Het is hier druk. Na de Randstad is Limburg, met ruim vijfhonderd inwoners per vierkante kilometer, het dichtstbevolkt. Door krimp ontstaan kansen.”

Egels, geen tegels

Ook is aanwas van nieuwe natuur volgens hem mogelijk door extensieve landbouw en het beter benutten van groen in de bebouwde kom. “Iedereen heeft tegenwoordig tegels in zijn voortuin. Ik zeg: Geen tegels maar egels. Bovendien kan het regenwater dan beter wegvloeien”, aldus Heijnen.

Sluitpost

Volgens de Milieufederatie-directeur moet het landschap veel meer aandacht krijgen bij de politieke besluitvorming. “Bij de veehouderij en het waterbeheer heb je indicatoren zoals fijnstof en het aantal kubieke meters. Bij het landschap ontbreken dergelijke harde gegevens. Daarom wordt de landschappelijke waarde vaak niet meegenomen in de politieke afweging. Het is een sluitpost.”

Geschiedenis

Volgens historicus Pieter Caljé is het Limburgse landschap in de afgelopen honderd jaar zo radicaal veranderd dat veel biodiversiteit verloren is gegaan. “Niet alleen bio- maar ook cultuurhistorische diversiteit”, aldus de UM-hoogleraar. “Ik denk dat landschapsgeschiedenis ingezet kan worden om de kwaliteit van planvorming in de toekomst te verhogen.”
Vrijdag 16 juni wordt in Venlo de eerste Dag van de Limburgse landschapsgeschiedenis gehouden.