Onderzoek of Waalse mijn komst telescoop in de weg staat

Impressie hoe de Einstein Telescoop er ondergronds uit komt te zien.
VVD-minister Eric Wiebes van Economische Zaken vindt het nog te vroeg om te concluderen dat mijnbouw in de Waalse grensgemeente Plombières de komst van de Einstein Telescoop naar het Heuvelland in de weg zal staan.
Dat moet nog nader onderzocht worden, zegt Wiebes in antwoord op schriftelijke vragen van de CDA-Tweede Kamerleden Agnes Mulder (Assen) en Martijn van Helvert (Sittard).

Zinkmijn

Het bedrijf Walzinc heeft plannen voor proefboringen voor een zinkmijn in Plombières. Maar de procedure voor een vergunning is onlangs stopgezet door de Waalse regering vanwege een forse procedurefout van het bedrijf. Daardoor lopen de plannen op zijn minst heel wat vertraging op. Ook is er veel verzet tegen.

Heuvelland

De Einstein Telescoop is een detector voor het meten van zwaartekrachtgolven uit de ruimte. Ze bestaat uit drie ondergrondse tunnels van elk tien meter lang. De geologie van het Heuvelland is er erg geschikt voor. Maar ook Hongarije en Sardinië zijn in de race.
Minister Wiebes zegt het initiatief van de provincie 'van harte te ondersteunen' om tot een goede afstemming te komen met de Waalse autoriteiten. Daarom vindt hij het niet dat hij nu ook nog eens zelf in actie moet komen.

Vergunning

Maar als blijkt dat overleg op landelijk, Benelux of Europees niveau noodzakelijk is, dan zal ik mij daarvoor inzetten, zo schrijft hij. Overigens benadrukt Wiebes dat hij niet gaat over het al dan niet van een vergunning voor proefboringen of later eventuele winning van zink door Walzinc. Dat is een zaak van België zelf.