Nederweert: extern advies over plattelandswoningen

© iStock
Het oordeel van de Raad van State dat plattelandswoningen in Nederweert die voor 1 september 2007 werden bewoond niet automatisch gelegaliseerd hadden mogen worden, kan gevolgen hebben voor zo’n 40 tot 50 woningen.
Een plattelandswoning is een woning die vroeger bij een agrarisch bedrijf hoorde, maar inmiddels bewoond wordt door burgers. De uitspraak van de Raad van State hield in dat de gemeente ook voor elke plattelandswoning die voor 1 september 2007 werd bewoond, had moeten onderzoeken of voor de bewoners ervan sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Ook had bekeken moeten worden of omliggende bedrijven door die bewoning in hun uitbreidingsmogelijkheden zouden worden beperkt. Dat gebeurde niet.

Arbeidsintensief

De gemeente gaat nu bij een extern bureau juridisch advies inwinnen over het vervolg dat ze aan de uitspraak moet geven. De optie om voor elke woning alsnog zo’n onderzoek uit te voeren wordt als zeer arbeidsintensief gezien en zou ertoe kunnen leiden dat een onbekend aantal woningen niet te legaliseren valt.

Uitsterfconstructie

De gemeente kiest mede voor het externe advies omdat ze signaleert dat uitspraken van de RvS over plattelandswoningen elkaar tegen lijken te spreken. Zo adviseerde de RvS aan de gemeente Peel en Maas om een uitsterfconstructie voor zulke woningen in het bestemmingsplan op te nemen, terwijl een dergelijke constructie in het bestemmingsplan van Nederweert werd vernietigd.Wanneer het externe advies klaar is, is onbekend.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!