Provincie onderzoekt 'onnodige' geheimhouding

© Flickr/Patrick Ahles/CC BY-NC-ND 2.0
De agendacommissie van het Limburgs Parlement gaat onderzoeken of er te vaak geheimhouding wordt opgelegd op provinciale stukken.
Er worden verschillende concrete gevallen onderzocht.

Vertrouwelijk
Dat is besloten tijdens een overleg van fractievoorzitters. Daarin klaagden de eenmansfracties van Lokaal-Limburg, de Partij voor de Dieren en Volkspartij Limburg over het feit dat er 'overdreven vaak' geheimhouding op stukken geldt. Deze mogen dan alleen vertrouwelijk worden ingezien.

Dertig miljoen euro
Jos van Rey van Volkspartij Limburg noemde als voorbeeld de overeenkomst met de Europese Investeringsbank, over een investering van dertig miljoen euro in het Limburgs Energie Fonds. Raimond Franssen van Lokaal-Limburg en Pascale Plusquin van de Partij voor de Dieren vinden dat een ondernemer die subsidie krijgt, zich altijd openbaar moet verantwoorden.

Discussie
De geheimhouding van stukken die aan de basis liggen van provinciale voorstellen, wordt door de griffie van het Limburgs Parlement getoetst aan de regels van de Wob, de Wet openbaarheid van bestuur. "Soms is er discussie over of en hoeveel geheimhouding noodzakelijk is. Maar slechts één keer hebben we gezegd: 'Dat kan niet'", aldus de griffie in het presidium.

Verkeerd bezig
Carla Brugman van GroenLinks vertelde vertrouwelijk informatie niet meer in te zien, omdat ze er toch niks mee kan. Zij vindt dat er genoeg openbare en relevante informatie in voorstellen moet staan om een besluit te nemen. "Anders zijn we verkeerd bezig", zei Brugman.

De agendacommissie, waarin alle voorzitters en vice-voorzitters van de Statencommissies en het Limburgs Parlement zitten, gaat de gang van zaken nu dus tegen het licht houden. Daarna komt de kwestie opnieuw aan de orde in het Presidium.