Leraren kampen met imagoprobleem

© iStock
Het maatschappelijk aanzien van leraren in het basis- en het voortgezet onderwijs is de afgelopen tien jaar flink achteruit gegaan.
Dat blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht en onderzoeksbureau Ecorys.

Basisonderwijs

Leraren van het basisonderwijs lijden de meeste schade aan hun imago. Volgens de onderzoekers is hun aanzien vergelijkbaar met dat van een secretaresse, boekhouder of verzekeringsagent.

Oorzaken

Een mogelijke verklaring is dat leraren die van de pabo komen al jaren gemiddeld minder verdienen dan andere hbo’ers. Hoewel het opleidingsniveau van leraren hoog is, zijn er ook de laatste jaren steeds meer hoger opgeleide beroepsgroepen bijgekomen. Daarnaast zorgen de 'feminisering' en vergrijzing van de sector waarschijnlijk voor een daling van het aanzien.