Provincie: datum herindeling niet opgedrongen

© Google Streetview
De Provincie Limburg heeft de ingangsdatum van een herindeling tussen Heerlen en Landgraaf niet zelf bepaald op 1 januari 2019.
Deze datum is met name door de gemeente Heerlen voorgesteld, omdat zij een langer uitstel onverantwoord vindt. Dat schrijft gedeputeerde Ger Koopmans in reactie op vragen van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Tijdsdruk

Die wilde weten waarom er zoveel tijdsdruk op de eventuele herindeling zit. Volgens Koopmans hebben Gedeputeerde Staten ook 2020 voorgesteld als datum, maar daar wel de voorwaarde aan verbonden, dat het tot een herindeling zou komen. Daarbij verwijst Koopmans ook naar het feit dat Landgraaf zelf sinds 2013 vijf keer heeft geconstateerd, dat "het huidige schaalniveau ontoereikend is".

Draagvlak

Daarnaast vroeg Plasterk waarom er niet is aangestuurd op een grotere herindeling, waarbij dan ook de gemeentes Voerendaal, Kerkrade, Brunssum en Simpelveld betrokken zouden worden. Koopmans geeft aan dat deze gemeentes, anders dan Landgraaf, vanaf het eerste moment tegen een herindeling waren. Daarmee ontbrak het draagvlak voor een fusie. Deze gemeentes werken aan hun bestuurskracht door andere vormen van samenwerking, aldus Koopmans.

Zelfstandigheid

Volgens het provinciebestuur zal ook de komende jaren goed gekeken worden of de Parkstadgemeenten nog krachtig genoeg zijn om zelfstandig te blijven. Opvallend genoeg gaat Koopmans ervan uit, dat de fusiegemeente Heerlen-Landgraaf "voor een langere periode niet betrokken zal worden bij een volgende herindeling".

Openbaar

De Provincie maakt de antwoordbrief van Ger Koopmans openbaar nadat Provinciale Staten hierop aangedrongen had. In eerste instantie beschouwde de gedeputeerde de brief als geheim, maar het ministerie heeft nu aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking.