Rapport: Raad niet goed geïnformeerd over Geusseltbad

© Jean-Pierre Geussens
De gemeenteraad van Maastricht is niet goed geïnformeerd over de kosten van zwembad Geusseltbad. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Rekenkamer.
De Rekenkamer uit in het rapport forse kritiek op de besluitvorming en de informatievoorziening van het college rondom de bouw van het zwembad.

Miljoenen duurder

Het Geusseltbad werd in 2013 geopend. Het zwembad bleek 8 miljoen euro duurder te zijn dan oorspronkelijk werd geraamd.

Onvoldoende geïnformeerd

Volgens het onderzoek van de Rekenkamer is de gemeenteraad niet goed geïnformeerd over de totale lasten van het Geusseltbad. "Op het moment van de besluitvorming zijn niet alle kosten transparant in beeld gebracht voor de gemeenteraad. Op het moment dat de raad moet beslissen, moeten ze wel alle kosten in beeld hebben en wij denken dat dat niet voldoende is gebeurd", zegt onderzoeker Ton Dreuw van de Rekenkamer.

Risico's

Daarnaast zijn ook de risico's die samenhangen met de bouw en de exploitatie onvoldoende benoemd, zoals bijvoorbeeld de onderhoudslasten. "De risico's zijn niet in euro's uitgedrukt en dat betekent dat de gemeenteraad er geen zicht op had", zegt Dreuw.

Rapport

Het rapport is dinsdagavond overhandigd aan de gemeenteraad. André Willems (Seniorenpartij) is als wethouder verantwoordelijk voor het Geusseltbad, maar omdat hij afwezig is wegens ziekte wordt hij voorlopig vervangen door wethouder Bert Jongen (D66).

Reactie

Een woordvoerder van de gemeente Maastricht laat in een reactie weten dat het stadsbestuur de conclusie verwerpt dat de raad niet goed was geïnformeerd. "In het begin van een dergelijk project is het niet mogelijk om de werkelijke totale lasten in beeld te brengen, maar wordt gewerkt met de te ramen lasten en de lasten die toen geacht werden hoofdzaak te zijn", aldus de woordvoerder.
Verder zegt de gemeente in de reactie dat de Rekenkamer er een andere rekenwijze op nahoudt wat de exploitatiekosten van het Geusseltbad betreft.