Plan: beleefpark Livar-varkens in Maria Hoop

Livar-varken. © archief L1
Het bedrijf Livar bv hoopt nog dit jaar te starten met de aanleg van een Livar-belevingswereld aan de Zandweg in Maria Hoop.
Het Livar-varken kan daarin van geboorte tot slacht worden gevolgd.

Experience-wereld

Het plan voorziet onder meer in de bouw van stallen, educatieve ruimtes, een slachthal, ruimtes voor vleesverwerking en horeca. "Ook is het idee om koks in een zogeheten experience-wereld aan de slag te laten gaan met Livar-vlees", laat initiatiefnemer Frans de Rond weten.

'Diervriendelijk'

"Allemaal met als doel om te laten zien hoe diervriendelijk Livar-varkens worden gehouden en hoe kwalitatief goed het vlees is.” In eerste instantie zouden 150 fokzeugen en 700 vleesvarkens in de belevingswereld een plek moeten krijgen. Afhankelijk van de mate van succes wordt de optie opengehouden om uiteindelijk op een dubbel aantal varkens uit te komen.

Positief

Livar bv heeft bij het college van B en W een principeverzoek ingediend voor het plan en het college staat er ook positief tegenover. Op dit moment vindt verdere planvorming plaats.