Extra beveiliging van stadskantoor Maastricht

De gemeente Maastricht gaat extra maatregelen treffen tijdens openbare vergaderingen in het stadskantoor.
Volgens de gemeente zijn bezoekers van de raadsavond vorige week op een afdeling geweest die normaal gesproken niet voor het publiek toegankelijk is.

Gaten
Uit een filmpje dat in het bezit is van L1, blijkt dat in de beveiliging van het Maastrichtse stadskantoor gaten zitten. Kasten met dossiers en postvakken van ambtenaren waren niet afgesloten terwijl bezoekers er vorige week dinsdagavond vrij konden rondlopen tijdens verschillende vergaderingen. Toezicht in de kantoren ontbrak.

Briefjes

Op de bureaus lagen briefjes met instructies voor de ambtenaren om alles op te ruimen. "Tijdens de raadsavond moeten raadsleden, medewerkers en publiek ten gevolge van herstelwerkzaamheden in de Maasmolen van jullie kantoorruimte gebruik maken om in sommige vergaderruimtes te komen. Ofschoon de beveiliging een extra oogje in het zeil zal houden, is het aan jullie om te zorgen dat vertrouwelijke informatie niet door derden op de bureaus geraadpleegd kan worden".

Liggen

"Hoewel de gemeente Maastricht een clean deskpolicy kent, kan het zijn dat er soms papier blijft liggen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. We zullen onze collega’s er nogmaals op attenderen", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Bodes

Daarnaast zullen de bodes die de raadsavonden begeleiden een extra oogje in het zeil houden op de afdeling die nu tijdelijk dienstdoet als doorgang.