'Technische problemen reden voor tekorten gemeente Venlo'

© iStock
Het niet goed werken van systemen is één van de redenen waardoor de gemeente Venlo met een enorm tekort kampt.
Dat blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. In die brief gaat B&W in op het tekort van 12 miljoen euro dat ontstaan is. De gemeente kwam daar vorige week mee naar buiten, een verklaring voor het tekort was er op dat moment nog niet.

Lees ook: Crisis in Venlo: tekort opgelopen tot 12 miljoen euro

Zorgaanbieders

De gemeente Venlo werkt met een systeem waarbij zorgaanbieders binnen 10 werkdagen aan de gemeente kunnen melden dat ze gestart zijn met een behandeling. Dit berichtenverkeer heeft volgens de gemeente in 2016 niet goed gefunctioneerd. Daardoor zou de gemeente niet voldoende op de hoogte zijn van de gemaakte kosten.

Bedragen

Vooral bij de afdelingen Jeugdzorg en Beschermd Wonen is meer uitgegeven dan begroot was. Bij Jeugdzorg is 5,5 miljoen euro meer uitgegeven. Beschermd Wonen heeft 3,3 miljoen meer uitgegeven dan de verwachting was.

Crisis

Venlo is per direct in een crisis beland. Doordat het tekort op het sociale domein veel groter is gebleken (12 miljoen euro), worden alle besluiten die (veel) geld kosten, zoveel mogelijk uitgesteld

Lees ook: Venlo al eerder gewaarschuwd voor controle op zorgkosten

Volgende week woensdag buigt de raad zich over de kwestie.