Provincie: Bedrijfsleven moet cultuur steunen

© Istock
De kans bestaat dat over een tijdje bedrijven, die financiële steun of subsidie van de provincie krijgen, verplicht ook een bijdrage moeten leveren aan culturele instellingen in Limburg.
In een Statencommissie zei CDA-gedeputeerde Ger Koopmans dat hij daar binnen het provinciebestuur over gaat nadenken.

Achterblijven

Koopmans reageerde op opmerkingen van diverse partijen over achterblijvende steun van het Limburgs bedrijfsleven aan kunst en cultuur. Zelf deed hij in het verleden herhaaldelijk een oproep aan dat bedrijfsleven om veel meer te investeren in die sector.

Werk verzetten

"Als ik bij museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam kom, hoor ik dat er al tientallen jaren een cultuur van geven is vanuit de havenbaronnen aan het museum. Bij ons in Limburg is dat magerder", aldus Koopmans. "Hier is dus veel meer werk te verzetten in dat opzicht", zo zei hij.
Vandaar dat hij wil bekijken of een verplichte bijdrage aan cultuur bij opdrachten en steun van de provincie een mogelijkheid is.

Duit in het zakje

De gedeputeerde wijst er op dat het normaal gevonden wordt dat bij een aanbesteding de verplichting geldt, dat bij de uitvoering gebruik wordt gemaakt van langdurig werklozen. "Maar voor 'doe eens een duit in het zakje van het Bonnefantenmuseum' geldt dat niet." Koopmans vindt dat een goed leef- en werkklimaat niet alleen een taak is van de overheid, museumdirecties en vrijwilligers bij talloze organisaties.
Hij beloofde verder aan de Statencommissie om voor 1 juli met een mededeling te komen over wat tot nu toe gedaan en bereikt is wat betreft steun van het bedrijfsleven.