'Noord-Limburg geplunderd door geallieerden'

© Istock
De bevrijding van Noord-Limburg aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ging gepaard met plunderingen en vernielingen door geallieerde troepen.
Ook Oost-Brabant en Zuid-Gelderland kregen hier eind 1944 en begin 1945 mee te maken. Dat blijkt uit archiefonderzoek van Trouw, die dat zaterdag heeft gepubliceerd.

Brandkasten opgeblazen
Zo werden in verschillende dorpen en steden brandkasten opgeblazen. Op een bijeenkomst in Nijmegen in 1945 meldden acht van de zeventien aanwezige burgemeesters uit het getroffen gebied dat geallieerden er met hun gemeentekas vandoor waren gegaan. Ook waren ze verbolgen over de vele onnodige vernielingen.

Geëvacueerd gebied
De plunderingen vonden plaats in geëvacueerde gebieden aan de frontlinie, waar burgers niet mochten komen. Tot vervolging is het nooit gekomen in Nederland, schrijft Trouw. Noord-Limburg lag maandenlang in de frontlinie: delen waren al in het najaar van 1944 bevrijd, maar steden aan de oostzijde van de Maas moesten tot het voorjaar van 1945 wachten eer de Duitsers definitief werden verdreven.