Kamervragen over langer openblijven Tihange

© Roel Theunissen
De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om opheldering gevraagd, over het nieuws dat België de kerncentrales in Tihange en Doel mogelijk tot na 2025 open moet houden.
België wordt daar mogelijk toe gedwongen, omdat het voor die tijd naar alle waarschijnlijkheid geen alternatieve elektriciteitscentrales beschikbaar heeft.

Kerncentrale Tihange mogelijk langer openEuropese agenda
Kamerleden Lilianne Ploumen en William Moorlag willen dat de minister bij zijn Belgische collega informeert of dat inderdaad het geval is. Zo ja, dan wil de PvdA dat de minister er nogmaals bij zijn Belgische collega op aandringt dat de centrales gesloten moeten worden. Ook willen de twee Kamerleden dat de kwestie in Europees verband op de agenda komt te staan.