Financieel toezicht provincie op gemeenten wijzigt niet

© Istock/Harry Fluks
Het provinciebestuur is niet van plan het financieel toezicht op de 33 Limburgse gemeenten te veranderen.
In antwoord op schriftelijke vragen van het CDA stelt het provinciebestuur dat nu al alle financiële risico's van gemeenten worden bekeken, ook die in de zorg.

Tekort Venlo

Aanleiding voor de vragen van CDA-statenlid Maud Hermans was het onverwacht hoge tekort van 12 miljoen van de gemeente Venlo op de uitgaven van de (jeugd)zorg. Het provinciebestuur zegt vooraf daarvan niet op de hoogte te zijn gesteld door Venlo. Van de overige 32 gemeenten heeft alleen Maastricht laten weten in een lastig financieel parket te zitten, zo staat in het antwoord.
Maar volgens het provinciebestuur kan pas een definitieve conclusie worden getrokken als alle gemeenten hun financiële gegevens hebben ingeleverd. Dat moet uiterlijk op 15 jullie gebeuren.

Financieel tekort

Dat sommige gemeenten (waarschijnlijk) geen financieel tekort hebben op de (jeugd)zorg, wil niet zeggen dat daar een beter beleid wordt gevoerd, zo stelt het provinciebestuur verder. Het CDA had dat gesuggereerd.

Samenstelling

Maar het kan net zo goed te maken hebben met een mindere vraag naar (jeugd) zorg door de samenstelling van de bevolking. En ook zijn er gemeenten die tekorten uit eigen middelen aanvullen, aldus het provinciebestuur.