Na jaren norm voor pyrazool in Maaswater

© iStock
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een definitieve norm vastgesteld voor de hoeveelheid pyrazool die in het drinkwater mag zitten.
De norm is vastgesteld op maximaal 3 microgram per liter. Die hoeveelheid zou geen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid.

Fors beneden

De tijdelijke norm was twee jaar geleden vastgesteld op 15 microgram. Die gaat eind augustus dus fors naar beneden.

Zuiveringsinstallatie

In 2015 hebben de waterleidingbedrijven enige tijd de inname van drinkwater uit de Maas gestaakt omdat daarin een te hoge concentratie van de stof pyrazool was aangetroffen. Die stof bleek afkomstig te zijn van afvalwater uit de zuiveringsinstallatie van het bedrijf Sitech op het Chemelot-terrein. Later verleende het waterschap alsnog vergunning voor lozing van pyrazolen in een concentratie van 15 microgram per liter.

Rechtbank

Waterleidingbedrijven, het Waterschap Limburg en Sitech steggelen al een poos over welke stoffen in welke concentratie in het Maaswater mogen zitten. Die strijd krijgt donderdag een vervolg voor de rechtbank in Roermond. Tegen de vergunning die is verleend door het Waterschap Limburg, hebben zowel de waterleidingbedrijven, waaronder het Limburgse WML, als Sitech beroep ingesteld.

Vergunning

De waterleidingbedrijven vinden dat vergunningen voor het lozen van stoffen te soepel worden afgegeven. Ze vrezen dat daardoor de productie van drinkwater in gevaar zou kunnen komen. Sitech vindt de vergunning juist te streng en de opgelegde boetes te hoog. Sitech heeft tot nu toe 200.000 euro betaald aan het Waterschap in verband met de overschrijding van de pyrazool-norm.

Ministerie

Volgens het Ministerie moet het uitgangspunt zijn om de concentraties van verontreinigende stoffen, zoals pyrazool, in het drinkwater en innamewater zo laag mogelijk te houden. Dit uit voorzorg omdat nog steeds niet duidelijk is wat pyrazolen in combinatie met ander stoffen uiteindelijk voor effect op de gezondheid kan hebben.

Normen

Over de nieuwe norm voor Pyrazool is het Waterschap duidelijk. Die sluit, volgens een woordvoerder, aan bij hun normen. Ook WML laat weten al rekening te hebben gehouden met een lagere norm.
Sitech zegt blij te zijn dat er eindelijk duidelijkheid is over pyrazolen. Het bedrijf wacht verder de rechtsgang af.
💬 WhatsApp ons!
Tip voor de redactie? Stuur je bericht via WhatsApp of naar redactie@1limburg.nl. Ook voor het doorgeven van fouten in onze berichten.