Provincie keurt schrappen investeringen Sittard-Geleen af

© iStock
Het provinciebestuur gaat niet akkoord met de manier waarop het gemeentebestuur van Sittard-Geleen tien miljoen aan investeringen wil schrappen in 2019 en 2020 om het financiële huishoudboekje weer op orde te brengen.
Volgens het provinciebestuur voldoet het raadsvoorstel daarover niet aan de gemaakte afspraken bij het goedkeuren van de begroting 2018.

Geen echte bezuiniging

Er is onvoldoende sprake van een echte bezuiniging, zo blijkt uit een brief van het provinciebestuur aan het gemeentebestuur. "Het probleem mag niet vooruit worden geschoven. Immers het later uitvoeren van investeringen betekent niet het schrappen van investeringen", aldus het provinciebestuur.
Het wijst erop dat de kapitaallasten dan toch structureel deel uitmaken van de meerjarenbegroting voor 2022 en de jaren daarna.

Niet akkoord

Het grootste probleem heeft het provinciebestuur met de bijdrage van vijf miljoen van de gemeente voor de nieuwe zuidelijke spooraansluiting van chemisch bedrijventerrein Chemelot. Die moet ervoor zorgen dat de geluidsoverlast en risico's voor de omgeving rond het rangeerterrein in Sittard verdwijnt.
Het gemeentebestuur wil zijn investering daarin uitstellen tot 2022, 2023 en 2024. Maar 'dit voorstel is niet in lijn met het vastgestelde herstelplan. Met dit voorstel gaan wij niet akkoord', zo schrijft het provinciebestuur.

Specificeren

Sittard-Geleen wil verder twee miljoen aan geplande investeringen die nog niet zijn uitgegeven, definitief schrappen. Het provinciebestuur wil daarvan een specificatie ontvangen alvorens het daar ja of nee tegen zegt.

Schrappen

Wel gaat het akkoord met het schrappen van jaarlijks één miljoen aan investeringen in de Sportzone Limburg van 2019 tot en met 2021, 'ervan uitgaande dat vanaf 2022 deze drie miljoen niet alsnog worden ingezet'.
De gemeente staat momenteel al onder een strenge vorm van toezicht van de provincie vanwege de slechte financiële situatie. "Het tijdig maken van keuzes die structureel ruimte opleveren, achten wij opportuun en onvermijdbaar", zo stelt het provinciebestuur dan ook.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!