Verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers

© iStock
Vanaf zaterdag 1 juli start de politie met drank- en drugstesten bij verdachten van geweld. De Wet middelenonderzoek bij geweldplegers geeft hen bevoegdheid tot deze onderzoeken.
Deze wet is al sinds 1 januari van kracht, maar werd tot nu toe alleen gebruikt om te testen op alcohol.

Aanwijzingen
De politie moet wel aanwijzingen hebben dat het geweld onder invloed van alcohol of drugs is gepleegd. Als uit onderzoek blijkt dat dit het geval is, kan de verdachte rekenen op een hogere boete, langere taak- of celstraf of bijvoorbeeld een alcoholverbod.
Nederland is tot nu toe het enige land waar op alcohol en drugs kan worden getest om een zwaardere straf te kunnen eisen bij geweld onder invloed.