'Kerncentrales blokkeren overgang naar duurzame energie'

De kerncentrale in Tihange. © archief iStock
Pas als de kerncentrales in België dicht gaan zal de Belgische regering gedwongen worden om werk te maken van een duurzame energievoorziening.
Dat is de overtuiging van Peer de Rijk, directeur van milieuorganisatie WISE die volgende week zondag de protestdemonstratie tegen de kerncentrale van Tihange organiseert.

Lui

In het L1 radioprogramma De Stemming noemde De Rijk de Belgische regering lui. "Zolang de kerncentrales draaien maakt de Belgische regering geen haast met duurzaam beleid". Ecomodernist Bart Coenen was het daar helemaal mee oneens. "Overal waar kerncentrales worden gesloten stijgt de uitstoot van CO2. De productie van energie wordt daar namelijk opgevangen met fossiele centrales". Als voorbeeld noemde Coenen Duitsland waar sinds de sluiting van de kerncentrales meer elekriciteit in kolencentrales wordt opgewekt. Daarom hebben we kerncentrales voorlopig nodig, denkt Coenen.
Hij vindt ook dat de centrale in Tihange gewoon moet blijven werken omdat de installatie volgens de Belgische controle-instantie FANC veilig is. De Rijk vindt dat onverantwoord omdat de centrale in Tihange volgens WISE gevaarlijke scheurtjes heeft die een kernramp kunnen veroorzaken. "Als je de centrale open laat neem je het risico dat een groot ongeluk morgen plaatsvindt."

Verwaarloosbaar

Juist die risico's acht Coenen verwaarloosbaar. Niet alleen is hij ervan overtuigd dat de centrale in Tihange veilig is, ook het opwekken van stroom via kernenergie is volgens de ecomodernist niet gevaarlijk. In de Westerse wereld is volgens hem nog nooit iemand om het leven gekomen door kernenergie. "Er meer doden gevallen zijn doordat mensen van een windmolen vallen of van een dak als ze zonnepanelen aan het installeren zijn."

Boos

De Rijk wordt boos als die vergelijking gemaakt wordt. "Het kan wel zo zijn dat er in Fukushima geen directe doden zijn gevallen bij de kernramp maar met kernenergie is het zo dat vanwege de straling ziekte en dood zich pas later manifesteren."
Volgens de directeur van WISE hebben zich inmiddels 30.000 mensen aangemeld voor de kettingactie tegen Tihange volgende week zondag. Hij verwacht dat dit aangroeit tot 60.000 omdat veel mensen onaangemeld zullen meedoen.