Provincie: 'Heropening IJzeren Rijn nog altijd ver weg'

© Istock
Gedeputeerde Hubert Mackus denkt dat het opnieuw in gebruik nemen van de IJzeren Rijn nog altijd ver weg is.
De CDA'er reageert op een rapport waaruit blijkt dat de goederenspoorlijn van Antwerpen naar het Ruhrgebied via Weert en Roermond kan worden gereactiveerd via een alternatieve route. Ook de gemeenten langs het tracé zien niets in heropening van de goederenspoorlijn.
Alternatief
Die loopt via Venlo naar Duitsland, dus niet via het historisch tracé door Nationaal Park De Meinweg of parallel aan de Bundesautobahn 52 van Roermond naar Duitsland. Het beoogde tracé via Venlo is met 770 miljoen euro ook het goedkoopste.

Doorbraak
Vlaanderen ziet het rapport als een doorbraak in het al tientallen jaren voortslepende dossier. De Vlaamse overheid gaat dan ook met de regeringen van Nederland en Duitsland om de tafel.
Rendabel
Volgens gedeputeerde Hubert Mackus zal het een groot probleem zijn dat ook de nieuwe variant van de IJzeren Rijn verre van rendabel is. "Elke zes euro aan investering levert weer 1 euro aan inkomsten op. Het gaat ook om maar maximaal 23 treinen per dag", aldus Mackus. Hij noemt het dan ook lastig uit te leggen om daar zoveel geld in te investeren.

250 miljoen
Bovendien zijn de kosten van de aanleg van een spoorbocht bij Venlo richting Duitsland niet meegenomen. "En dat zou ook nog eens over 250 miljoen", zo stelt de gedeputeerde.

Mackus wijst er verder op dat de gevolgen voor de leefbaarheid van de omgeving ook nog niet in kaart zijn gebracht.